شرکت زرین برگ پرشیا در حال نصب و راه‌اندازی خط دوم تولید کاغذ تیشو است و در جهت دو برابر کردن ظرفیت تولید خود حرکت می کند، که منجر به تولید تیشو های رنگی در انواع کاغذ اسموتکس و ویوید  می‌گردد.